Menu

Om anvendelse af billeder

image Anvendelse af billeder

Billeder på internettet

Mulighederne for at offentliggøre billeder på internettet er mere restriktive end i f.eks. foreningens blad. På internettet får billedet i princippet en uendelig offentliggørelse, mens et blad har en mere begrænset udbredelse.

Offentliggørelse af et foto af en genkendelig person på en hjemmeside betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger, og den slags er omfattet af persondataloven.

Datatilsynet har lavet retningslinjer for, hvad der vil være muligt, og hvad der vil være ulovligt i forhold til persondataloven. Der vil dog altid være tale om en vurdering i det enkelte tilfælde.

- Situationsbilleder 
- Portrætbilleder

Hvad der er hvad, bestemmes ud fra formålet med billedet.

Situationsbilleder

Et billede, der skal vise en situation, kan offentliggøres uden samtykke fra de personer, der er med på billedet hvis
 - billedet vurderes som harmløst
 - billedet er optaget på et frit tilgængeligt sted

Billeder fra arrangementer – f.eks. et fodboldstævne, en fodboldskole, en reception – kan normalt frit offentliggøres.

Det er den, der vil offentliggøre billedet, der har ansvaret for at vurdere, om der kan være grund til ikke at offentliggøre det.

Portrætbilleder

Portrætbilleder må som udgangspunkt kun offentliggøres, hvis der er givet tilladelse – samtykke – fra personen på billedet. Er personen under 15 år, er det forældrene, der skal give tilladelse. Det gælder f.eks. også holdbilleder, fordi formålet her er at vise personerne på holdet.

Man må gerne offentliggøre billedet, men det kræver samtykke fra hver enkelt – og fra forældrene, hvis holddeltagerne er under 15 år. Det er ikke nok, at en træner, et bestyrelsesmedlem eller andre fra foreningen giver tilladelse.

I princippet er mundtligt samtykke nok, men da det er foreningen, der skal kunne bevise, at den har fået lov at vise billedet, vil det være en god idé med et skriftligt samtykke.

EF-domstolen har i november 2003 afsagt en dom, der ligger på linie med Datatilsynets vejledning – nemlig at det er ulovligt at offentliggøre billeder af og private oplysninger om andre på internettet, hvis ikke de har givet tilladelse.

Fjernelse af billede - hvordan gør jeg ?

Er der et billede af dig eller dit barn, som du/I vil have fjernet fra dette site, så send en mail til webmaster@hvb-fodbold.dk med henvisning til hold og galleri/side.

Hvor kan jeg læse mere om anvendelse af billeder på nettet?

Du kan læse mere om anvendelse af billeder på offentlige hjemmesider og hvilke muligheder du har, hvis du opdager billeder af dig eller dit barn Datatilsynet.

Nyheder 30. januar kl. 16:28
HVB er ny DBU børneklub I går havde vi besøg af DBU, hvor vi fik overrakt beviser for, at vi er nu DBU Børneklub Det er en understregning af, at børnene er i centrum i HVB.
;
;
;
;
;
;
;
;
Luk