Menu

Historie

image HVB's historie

HVB gennem 75 år

Himmelev-Veddelev blev stiftet 25. oktober 1925. Karlene fra gårdene i Himmelev og Veddelev sogn fik lov til at etablere en fodboldbane mellem præstegården mod øst og gadekæret mod syd, købmanden mod vest og klokker Mortensen mod nord, dele af banen ligger stadig synlig for os på hjørnet af Sognevej og Herregårdsvej.
Omklædningen foregik i en barak, som var pladseret i det sydvestlige hjørne af pladsen. Den var indrettet med 2 omklædningsrum, med 1 træbænk og et koldvandsbruserum i hvert rum. 1 toilet til pigerne og 1 til drengene. Det blevet i øvrigt brugt under besættelse som skole.
Karlene lånte heste og vogne hos gårdmændene til at flytte jord, så banen kunne blive plan. Dette anlæg var klubbens mødested om sommeren, hvor der blev spillet fodbold, håndbold og lavet atletik. Desuden holdes der sportsuger med storstævne om søndagen, hvor hele sognet samledes til fællesskab, med boder, keglebane, skydetelt samt alle tænkelige metoder for at tjene penge til driften. Dengang var der ikke tilskud til foreningen.
Det var en travl bestyrelse der skulle tilrettelægge arrangementerne. Naboklubberne blev inviteret til kampe i håndbold og fodbold ugen igennem.
Søndagen som før omtalt var så klimaks, der var altid en attraktion bl.a. fodboldkamp mellem hold fra sogneråd, menighedsråd og lignende. Præsten var ofte dommer. Om aftenen var der bal på hotel Roar.
Om aftenen gik man til gymnastik i den gamle 1909 skole, hvor salen var samlingsstedet. Der var fælles opvisning før udendørs sæsonen gik i gang. Mange deltog også i folkedans, der var undervisning både for voksne og børn. Også her var der afslutning hvor damerne viste deres formåen og fællesdans resten af aftenen. Poul Blom spille til danseundervisning og hans orkester til ballet.
Tilbagevendende hver år var dilettanten, hvor ældre medlemmer viste deres kunnen inden for amatørteater. I sær under krigen var det et tilløbsstykke, der var dengang flere hundrede passive medlemmer som måtte deltage i foreningens arrangementer.
Fodboldmæssig var der en anden inddeling, vi spillede A, B og mellem række, hvor vi havde to seniorhold, samt et eller to ungdomshold.
Fra en landkommune med 3 små landsbyer, Veddelev, Gl. Himmelev og Ny Himmelev, der var vel en 100 – 150 boliger tilsammen i byerne.
Så startede udstykningen af flere af gårdene, som stadig lå i byerne, det var i 50’erne og i sær 60’erne, der gjorde forholdene for små, og et stadig pres fra H.V.I.’s bestyrelse og andre aktive fik kommunen til at tilbyde klubben pladsen mellem kirken og sognevej.
Det blev en travl tid for medlemmerne, først med planering tilsåning og bygning af klubhuset på Ollerupvej samtidig steg antallet af aktive fra 3-4 hold fodbold til mere en det dobbelte. Det samme skete for håndbold, gymnastik og badminton, samtidig stoppede dilettanten, som folkedansen for flere år siden var stoppet .
Klubhuset på Ollerupvej var børneha­ve om dagen og fungerede som klubhus om eftermiddagen og om aftenen­ udeholdene måtte klæde om på Himmelev Skole.
I 1969 blev 1. etape af en ambitiøs plan om anlæggelse af div. boldbaner, hal, skøjtehal og svømmebassin påbegyndt på de arealer, klubben i dag råder over på Herregårdsvej. Kun 1. Etape, nemlig anlæggelsen af fod­boldbanerne samt Himmelev-hallen blev gennemført, og de første par ar blev der klædt om i kælderen på Himmelev-hallen og i de div. primitive skurvogne, som blev stillet op,- først senere blev klubhuset færdigt dog uden den ekstrafløj vi kender i dag, som blev bygget af medlemmerne selv oven på et par gode år på Roskilde Festivalen i starten af 90erne.
Nyheder 30. januar kl. 16:28
HVB er ny DBU børneklub I går havde vi besøg af DBU, hvor vi fik overrakt beviser for, at vi er nu DBU Børneklub Det er en understregning af, at børnene er i centrum i HVB.
;
;
;
;
;
;
;
;
Luk